Unieke penningen

Hier worden een aantal unica’s besproken en tenslotte ook een aantal spelden.

Lees meer
1701 Hoorn Loterijpenning

Voorzijde: Interieur van de ruimte (gebouw “De Doelen”) waar de loterij gehouden wordt. Aanwezig de predikant en ander kerkdienaren. Tussen de twee bussen met loten een weesjongetje, die zo dadelijk het winnend lot gaat trekken. Door de geopende deuren in de zaal ziet men cialis authentique de Lutherse kerk. Tekst omschrift: Ter gedagtenis van de loterye voor de Lutersche Kerk tot Hoorn; Anno 1701. Keerzijde: Tekst: Aan Cornelia Schadé, Komt Nichje! neemt dees Penning aan / Die u Grootvader u wou schenken / Om aan de moeit bij hem gedaan / Voor d’Hoornse Lootery te denken / En wenscht u daarbij ’t Heil van god / Als ’t allerhoogste zielen Lot: Joh. Nieuland. In het archief van de Lutherse gemeente te Hoorn is de rekening van baten en lasten van deze loterij teruggevonden. De totale baten bedroegen uiteindelijk meer dan f 2000. Deze unieke ovale zilveren penning bevond zich in de verzameling van Prinses Marianne der Nederlanden en is in 1933 door de firma Schulman geveild. Hij is thans in het bezit van het Westfries Museum te Hoorn. zilver, 82×72 mm.

1756 Amsterdam

Amsterdam, cialis 1756, Een uniek gedachtenisvoorwerp is het borstbeeld in goud: Martin Luther, naar rechts, met twee zilveren plaatjes op fluweel in gepolitoerde houten lijst (120×120 mm).Zilveren guirlande boven borstbeeld met tekst: Doctor Martinus Lutherus. Zilveren medaillon onder borstbeeld met tekst: Geboren te Eisleben 10 Nov. 1483 Gestorven Aldaar 18 Feb 1546. op achterzijde achter glas, staat: Op de Afbeelding /van Dr Marthinus Lutherus, in Goud gedreven./ Lutherus, die Gods kerk,/ In ‘t Goud van vollen Luister,/ Door ‘t groot Hervormings werk,/ Bragt uit het dwalend duister;/ Hij, in het goud om hoog,/ Der Eeuwigheid verheven!/ Blinkt hier in goud voor ‘t oog,/ Door STAGMANS hand gedreven. MDCCLVI Jacob Hulk Medailleur: Jeremias Stagman (1699 te Erfurt- 1762 te Amsterdam).

1793 Amsterdam

Amsterdam, 1793, Inwijding van de kerk van de Herstelde Lutherse Gemeente, 28 augustus 1793, ter ere van ds Johannes Hamelau. Voorzijde: Op achtergrond het kerkgebouw, door hemellicht bestraald, op de voorgrond de afbeelding van ds Hamelau naar rechts. Tekst: Dominu Johannis Hamelau 1793. Er boven op een lint: God alleen de eere. Johannes Hamelau 1737-1804, was in 1791 beroepen te Amsterdam. Ds Hamelau was dr. louisa draper de eerste predikant van de herstelde gemeente na de afscheiding van de oorspronkelijke gemeente. Keerzijde: tekst: Op de plegtige inwijding van de nieuw gebouwde kerk by de Herstelde Luthersche Gemeente, binnen Amsterdam, op den 28de van Oogstmaand Ao. 1793, door den W:el Eerw.aarden en Z.eer Geleerd.en Heer Johannes Hamelau. Text Exodus XX L.aatste ged.eelte van Vers 24: “Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toekomen en je zegenen”. (zilver, 60 mm, gegraveerd).

1827 Invoering van nieuwe christelijk gezangen bij de Lutherse gemeenten

1827 – Invoering van nieuwe christelijk gezangen bij de Lutherse gemeenten: Lauwerkrans met 6-regelige tekst: Ter gelegenheid der invoering van de Christelyke Ge­zangen in den jare 1827. Keerzijde: Vrouwe godsdienst met vuurvlam op het hoofd. In linkerhand de bijbel (Biblia Sacra), rechterhand op het borstbeeld van Luther dat op een zuil staat. Op de zuil staat de zwaan afgebeeld. Tegen de zuil geleund het schild met daarop de symbolen van geloof, tipos de viagras hoop en liefde. Rand­schrift: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningryk der Nederlanden. Medailleur: David van der Kellen. Zilver en brons, 46 mm

1870, Representatiepenning

1870 – Representatiepenning van het Theologisch-Litterarisch Studentengezelschap ‘Excelsior deo iuvante’/Hoger met Gods hulp. Dit oudste dispuut voor studenten in de theologie te Utrecht werd op 18 oktober 1870 opgericht met als zinspreuk: Lucerna pedibus meis verbum tuum./Uw woord is een lamp voor mijn voet, Psalm 119:105. Het was oorspronkelijk orthodox hervormd. Vanaf 1915 was de leerstoel van de Hersteld-Lutherse kweekschool gevestigd aan de theologische faculteit te Utrecht. Daardoor werden ook lutherse studenten lid van het dispuut EDJ. Zo waren twee latere lutherse hoogleraren lid van dit dispuut: Pieter Boendermaker vanaf 1913 en Cornelis Riemers vanaf 1921. Voorzijde: Een lauwerkrans omvat de drieregelige tekst: Excelsior deo iuvante 18 oct:1870 /Hoger met Gods hulp. Keerzijde: Vrouwe het geloof, staande op een wereldbol met staf in linkerhand en brandende olielamp in rechterhand, er omheen de tekst: Lucerna pedibus meis verbum tuum/Uw woord is een lamp voor mijn voet. zilver, 35 mm, met knopje en oogje waaraan zwart fluwelen band cialisfrance24.com afgezet met roze zijde en met geborduurde letter EDJ.

1903, Representatiepenning

1903 – Representatiepenning van het dispuut Ecclesiae Collaboramus/Voor de kerk beijveren wij ons gezamenlijk. Voorzijde: Vijfpuntige ster met in het midden de letters: E.C. en als randschrift: Lutheranorum theologiae studiosorum sodalicium Ecclesiae Collaboramus, MCMIII (1903) /genootschap van lutherse theologiestudenten: Voor de kerk beijveren wij ons gezamenlijk. Keerzijde: Leeg veld met eikenloofkrans. Dit dispuut voor lutherse theologiestudenten die te Amsterdam studeerden werd in 1903 opgericht ‘ter beoefening der positieve theologie’. zilver, 40 mm, met knopje en oogje waaraan een groen/wit koord

1963. Gedenkpenning van de Assemblee

1963 – Gedenkpenning van de Assemblee van de Lutherse Wereld Federatie te Helsinki. Voorzijde: De wereld in ellips met het kruis, tekst: The Lutheran World Federation, Helsinki 1963.Keerzijde: Christus en het kruis. Medailleur: Eila Hiltunen (1922-2003) op de rand staat: Kultateollisuus, brons, 55 mm, in plastic doosje met op de achterzijde de naam van de gedelegeerde: nummer: 354 Westermann Miss.

Amsterdam Gegraveerd exterieur van de Nieuwe Lutherse Kerk

Amsterdam: Gegraveerd exterieur van de Nieuwe Lutherse Kerk (Ronde) zoals hij in 1671 in gebruik is genomen, rondom dubbele kabelranden, bovenaan een draagoog. Keerzijde: Initialen (H I NM) met teken in guirlande. Eronder de tekst: Ter Gedachtenisse van Hendrick Iansz. Niemandt. Heeft de eerste steen geleydt van De Nieuwe Luyterse Kerck tot Amsterdam 1668 Gestorven den 17 July Anno cialis générique 1695 Out 50 jaren, zilver, 41 mm.

Bij het vijf en twintig jarig jubileum

Bij het vijfentwintig jarig jubileum van een diacones, ontving zij een eremedaille met blauwwit draaglint of erespeld met inscriptie. Voorzijde: In het midden een naar links vliegende duif met olijftak in de bek (Genesis 8:11). Dit is het internationale symbool van het diaconessenwerk. Omschrift: Door stil zijn en hopen zult gij sterk zijn. Keerzijde: In laurierkrans inscriptie bijvoorbeeld: 15 december 1904-1929 Dina Rappange Diakones der Luth.Diak.Inrichting.zilver 28 mm, Begeer Utrecht.

Hanger met oog in de vorm van een wapenschild

Hanger met oog in de vorm van een wapenschild. In het wapen de zwaan naar links op golven. In de cartouche boven: C W V M L. Dit was het insigne van de Christelijk Werklieden Vereniging Maarten Luther. Deze werd in 1897 in Amsterdam opgericht, later overgegaan in de landelijke vereniging Nederlands Luthers Werkliedenverbond. zilver, gezaagd en gegraveerd, 39×37 mm.

Herinneringsspeld

Rond en met voorzijde blauw en cialis effet secondaire wit geëmailleerd. Blauw is hier de kleur van de hoop.

Herinneringsspeld

Herinneringsspeld. De lutherse diaconessen droegen op hun uniform een zilveren ovale penning. Aan de achterzijde was een veiligheidsspeld bevestigd. Deze speld werd uitgereikt bij het 25 jarig diaconessenjubileum. Voorzijde: In het midden boven het kruis een naar rechts vliegende duif met olijftakje in de bek (Genesis 8:11). Dit is het symbool dat door Theodoor Fliedner, de initiator van de Diaconnessenarbeid werd aangenomen. Links een brandende olielamp (Mattheus) en rechts vruchtdragende korenaren. Keerzijde: Luthersche Diakonessen Inrichting met aan de onderzijde een nummer (elke diacones had haar eigen nummer), zilver, 45×25 mm.

Speld

Speld, voorzijde: een outline zwaan met er onder: Wittenberg en als omschrift: Evangelisch-Luthers Verpleeghuis. Dit was vanaf 1974 het verpleegkundigen-insigne van het lutherse verpleeghuis Wittenberg, gevestigd in het oude gebouw van het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht hoek Nieuwe Kerkstraat te Amsterdam.

Speld de lutherroos

Speld, voorzijde midden: de lutherroos, omschrift: Maarten Lutherhuis. Dit was vanaf 1967 het verzorgenden-insigne van het bejaardenhuis met aanleunwoningen Maarten Luther te Amsterdam-Osdorp.

Speld en hanger in de vorm van een lutherroos

Speld en hanger in de vorm van een lutherroos. (goud, zilver of met email, diverse maten)

Speld met logo van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en Diaconie

Speld met logo van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en Diaconie, geëmailleerd. Ontwerp: Total Design, 2008. In dit beeldmerk is de zwaan (symbool voor Luther) naar rechts gekeerd: toekomst gericht. De vleugels drukken dynamiek uit en kunnen tevens gezien worden als een vlam (vuur van de Heilige Geest). Maar ook aan leven en warmte (oranje) en aan een tegenwicht voor de onbarmhartigheid en het onrecht in de wereld (paars, de kleur van het lijden) (onedel, 25 mm).

Speld, geëmailleerd in rood en zwart

Speld, geëmailleerd in rood en zwart met in het midden in goudkleur een zijn vleugels uitslaande zwaan op een open bijbel. Als omschrift: Ned. Luth.Jeugd Org.De Wartburg. Dit was het insigne van de lutherse jeugdorganisatie De Wartburg. Deze organisatie werd opgericht 13 maart 1922. onedel, 18×17 mm.

Speld, laurierkrans

Speld, laurierkrans met in het midden de initialen L J O in de cartouche onderaan: Amsterdam. Dit was het insigne van de Lutherse Jongeren Organisatie. Deze werd opgericht in 1924 en bestond vooral uit oud-catechisanten van ds P.Stegenga Azn. In 1946 is deze organisatie ontbonden. zilver, gezaagd, 18×17 mm.

Tickets

Koop hier online tickets voor Luther Museum Amsterdam.

Reserveren
Popup Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Call to action