Aanbieding of overgave van de Augsburgse Confessie

In maart 1521 werden op de rijksdag te Worms al Luthers geschriften verboden en werd hij zelf in de ban gedaan nadat hij volgens overlevering zijn verdediging ten overstaan van de keizer had beëindigd met de woorden: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders, zo waarlijk helpe mij God’. Bij zijn terugtocht uit Worms was hij op initiatief van zijn eigen keurvorst heimelijk onderschept en naar de weerburcht de Wartburg gebracht teneinde te voorkomen dat hij, nu hij vogelvrij was verklaard, gedood zou worden. Daar begon hij zijn bijbelvertaling in het Duits. De aldus in de persoon van Luther verketterde evangelische beweging was echter niet meer te stoppen. Dat bleek enkele jaren later op de rijksdag te Augsburg. Op 25 juni 1530 boden de vorsten en steden die waren overgegaan naar de Evangelisch-Lutherse Reformatie op de rijksdag te Augsburg aan Keizer Karel V een geschrift aan waarin zij hun evangelische geloof beleden en voor het goed recht van hun geloofsvisie opkwamen. Dit geschrift kreeg de naam: Geloofsbelijdenis van Augsburg (in het latijn: Confessio Augustana).

De aanbieding en de openbare voorlezing van de belijdenis aan de keizer bleek de geboorte van de lutherse kerkorganisatie. De Augsburgse Confessie behoort met een aantal geschriften van Luther, zoals zijn Grote en Kleine Catechismus, tot de belangrijkste onderdelen van de Lutherse belijdenisgeschriften, die door alle lutherse kerken ter wereld worden onderschreven. Het is ook het grondvest van de in 1945 te Lund opgerichte Lutherse Wereld Federatie.

Lees meer
1730, Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: balans door Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie houden elkaar in evenwicht, Op de rots die als achtergrond bij de balans fungeert staat tussen de beide schalen de tekst: Unus spiritus, una veritas, una fides,/één geest, één waarheid, één geloof. Het randschrift luidt: Sec.uli Edit.tae Inv.variatae Aug:sburgensis Conf:essionis II.Ren:ovatae Memoria,/de gedachtenis verlevendigd van het tweede eeuwfeest der overlevering van de onveranderde Augsburgsche geloofsbelijdenis. Eronder staat :Amstel.odami MDCCXXX D.XXV IUN.ii Celebr:ata,/te Amsterdam op 25 juni 1730 gevierd. kz: latijns chronogram: petra DIVInae VerItatIs hostI: bVs Infense petIta ManebIt nobIs In ConCVssa Vertaling: De rotssteen der goddelijke waarheid, van vijanden heftig aangetast, zal onbeweeglijk staan blijven. In dit chronogram zit het jaartal van uitgave verwerkt: M=1000, D=500, CC=200, 4xV=20 10xI =10, maakt samen 1730. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 38 mm.

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie te Amsterdam gevierd. vz: Luther overhandigt aan keizer Karel V de confessie, tekst: Het twede iubelfeest ter overlevering der Augsburgse confessie, kz: vliegende engel met banderol, tekst: Ik zag enen engel vligen midden door den hemel die had een ewig evangely, Openb.14:6. Medailleur: Willem de Wijs, zilver 46 mm

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche eronder: Confessores ac Defensores, Carol:o V. Caesari, in Comitiis Augustanis, D.XXV.I¬un:MDXXX. Veritat:em Profitent.es /De belijders en verdedigers der waarheid dezelve voorstaan¬de bij Keizer Karel V op de Rijksdag te Augsburg, 25 juni 1530.kz: zittend vrouwe godsdienst met randschrift boven: VERITA-TI TRIUMPHUS, zegepraal voor de waarheid, staande vrouwe de waarheid, rechts Saturrnus die het tweede eeuwfeest in een piramide beitelt. Onderschrift: Nummus Mnemonicus Secundi/ Iubilaei post Editam Aug:ustae Vind:elicorum Fidei/Conf:essionem Amstelod:ami MDCCXXX.D:XXV.IUN:Exc:udit./Gedachtenispenning van het tweede eeuwfeest van de Augsburgse geloofsbelijdenis, geslagen te Amsterdam, 25 juni 1730, Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 62 mm.

1730, Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst: Strenuus veritatis vindicator,/Moedige handhaver der waarheid. Boven rondom staat het omschrift: In aeternam memoriam,/Ter eeuwige gedachtenis. Als onderschrift: Confessio Evangelica tradita Carolo V Imp.eratori Augustae Vindel.icorum MDXXX,/De evangelische belijdenis overgegeven aan keizer Karel V, te Augsburg, 1530. kz: vrouwe Godsdienst overwint elke aanval, onder haar voet de vertrapte tiara van de paus. Rondom boven staat als randschrift: Religio Victrix, De zegepralende godsdienst. Het onderschrift luidt: Seculum Augustana Confessionis Invariatae Secundum Amstelodami, MDCCXXX. D.XXV Iun. Celebr.atum,/Het tweede eeuwfeest van de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis, plechtig gevierd binnen Amsterdam, 25 juni 1730. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 49 mm.

1830, Overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis

1830, Derde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: tekst: Ter 300 jarige gedachtenisviering van de overgave der Augsburgsche geloofsbelijdenis op den 25sten juny 1830., kz: vrouwe Godsdienst, met bijbel en vuurvlam, wijst naar borstbeeld van Luther, op de zuil de lutherse zwaan. Het om¬schrift: Evangeliesch Lutersche Kerk in het Koningrijk der Nederlanden. Medailleur: David van der Kellen Jr, zilver 46 mm.

1930, Confessio Augustana Wittebergae MDXXX

1930, Vierde eeuwfeest der Augsburgse Confessie, vz: boek met tekst Confessio Augustana Wittebergae MDXXX, eronder een banderol met de tekst: Evangelisch Luthersche Gemeente Schiedam. Rondom het boek een erekrans. Het omschrift luidt: Ter herinnering aan het IVe eeuwfeest der Augsburgsche Confessie 1530-1930, kz: kop van Luther met als omschrift: Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Martin Luther. Medailleur:Jac.J van Goor, zilver en brons, 50 mm.

1930, De Nederlandsche Luthersche kerken

1930, Vierde eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: alle bekende Nederlandse lutherse kerkgebouwen, Omschrift: De Nederlandsche Luthersche kerken 1930. Eronder een tekst van Mathesius. Hiermede eer ik voor mijn persoon en vanwege de kerk die mij is toevertrouwd deze 7 christelijke vorsten en keurvorsten tezamen met de 2 lofwaardige rijkssteden die niet ge-schroomd noch zich geschaamd hebben te Augsburg op den rijksdag der Evangelische waarheid getuigenis te geven: Mathesius kz: Luther en Melanchton, tekst in banderol aan hun voeten: Si deus pro nobis quis contra nos,/Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?:Vit. in silentio et spe erit fortitudo mea. De spreuk: In silentio et spe erit fortitudo vestra,/ In stilte en hoop zal uw kracht liggen, staat boven een prent van Luther uit 1521. Medailleur: Maarten L. Pauw, zilver en brons 60 mm.

Tickets

Koop hier online tickets voor Luther Museum Amsterdam.

Reserveren
Popup Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Call to action